Årets Meitemark til Ib Kondrup

Ib Kondrup er en av pionerene bak økologisk og biodynamisk jordbruk i Norge.  Onsdag 11.april fikk han hedersprisen Årets Meitemark overrakt av styreleder i Oikos – Økologisk Norge, Jakob Bjerkem .

 

 

 

 

 

Utholden og målbevisst

I 1969 ble Helios Andelslag stiftet, og den første butikken for økologiske og biodynamiske matvarer i Norge åpnet. I 1973 startet Ib som daglig leder i grossistvirksomheten Helios, og han jobbet der til han pensjonerte seg i 1997. Hans utholdenhet og målbevisste arbeid for å styrke økologisk og biodynamisk landbruk gjennom økt omsetning startet i en tid da markedet nesten var ikke-eksisterende. Det har ført til en kolossal omsetning av produkter, anslagsvis har han vært med på å realisere en øko-omsetning på 1 milliard kroner. Han var også den første som introduserte økologisk kosmetikk, vaskemidler og tekstiler på det norske grossistmarkedet.

– Helios ble en suksess på grunn av dyktige medarbeider, og ikke minst på grunn av et stort engasjement og god støtte fra produsenter og forbrukere. Det ble opprettet forbrukergrupper og assosiative samarbeider i både Oslo og Bergen, mellom både bønder, forbrukere og  grossister. Sammen planla de hva de skulle dyrke, og bøndene kom med forslag til en pris, som man i fellesskap ble enige om. Det var en lemniskate mellom forbruker, bonde og handel, sier Ib.

Introduserte spelt i Norge

Kondrups fremsynthet har også vist seg i hans initiativ til å introdusere spelt i Norge, han skaffet det første såkornet for produksjon, og var var primus motor bak biodynamisk møllevirksomhet. Den første kornsiloen og den første steinmølla til biodynamisk kornbearbeiding ble montert på Ise Mølle ved Sarpsborg for over 40 år siden. Senere bygget han opp Hurum Mølle.

Sta og visjonær

Kondrup er en sta visjonær som aldri tvilte på målet bak arbeidet, og som også har vært aktiv etter at han ble pensjonert. Hans banebrytende arbeid i nesten 30 år har bidratt i betydelig grad til utviklingen av økologisk og biodynamisk produksjon og forbruk i Norge.
Biologisk-dynamisk Forening gratulerer Ib Kondrup med utmerkelsen fra Oikos – Økologisk Norge.