Årets Meitemark: Regine Andersen

Oikos 02.04.2017

Hedersprisen Årets Meitemark ble i går kveld tildelt avtroppende daglig leder i Oikos – Økologisk Norge.

– Regine Andersen har, gjennom vel fire år som daglig leder i Oikos – Økologisk Norge, lagt ned en utrettelig innsats for organisasjonen for å fremme økologisk mat og landbruk og for meitemarkens ve og vel i kongeriket Norge, heter det i styrets begrunnelse for tildelingen.
– Under Regine Andersen har Oikos – Økologisk Norge blitt en sterk aktør og en tydelig røst på vegne av forbrukere og bønder som ønsker mer utvalg og økt produksjon av økologisk mat, skriver styret i sin begrunnelse for tildelingen og fortsetter:

Lobby for bedre rammevilkår
Regine har kjempet for bedre rammevilkår for økologisk produksjon og forbruk både gjennom ivrig lobbyarbeid og i tett dialog med myndigheter, politikere og næringa fra jord til bord.
Modig og kunnskapsrik har hun trådt fram og både forsvart og forklart økologisk mat og landbruk på en utmerket måte i den offentlige debatten, i både skrift og tale. Alltid grundig, faglig etterrettelig og saklig har hun bidratt til å skaffe Oikos et godt omdømme.

Brobygger
Regine Andersen har bygd broer mellom det økologiske og konvensjonelle landbruket, noe som har gitt uttelling i gode allianser, blant annet gjennom samarbeidsprosjektet Landbrukets ØKOLØFT. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom alle de viktigste aktørene i landbruks-Norge for å få flere bønder til å legge om til økologisk landbruk.

Biologisk mangfold
Regine har også lagt ned en berømmelig innsats for å sette det biologiske mangfoldet i landbrukets tjeneste på dagsorden, med stort fokus på plantemangfold og såfrø, men også til glede for meitemarken og vennene hans i jorda. Hun innførte blant annet såfrøaksjoner som koordinator for Nettverk for GMO-fri mat og fôr, og har vært initiativtaker til Nettverket for deltakende planteforedling. I tillegg har hun vært en dedikert tilrettelegger for viktige diskusjoner og utredninger om det økologiske regelverket som leder for Regelverksutvalget for økologisk produksjon (RVU).

Utenom arbeidstid skaffer Regine seg jord på hendene i egen hage og har vært aktivt med i andelslandbruk.

Landsstyret i Oikos – Økologisk Norge vil med denne kåringen hedre Regines grundige og engasjerte arbeid gjennom disse årene.

Regine Andersen er en verdig mottaker av hedersprisen «Årets meitemark»

Landsstyret i Oikos – Økologisk Norge gratulerer med prisen!

 
Om hedersprisen «Årets meitemark»
«Årets Meitemark” er en hederspris som deles ut en gang i året av Oikos – Økologisk Norge. Prisen går til en person eller gruppe av personer som fremmer meitemarkens trivsel og utbredelse i Kongeriket Norge. Den eller de som tildeles “Årets Meitemark” har rett til å kalle seg “Hedersmeitemark” og kan tiltales som det samme.

Dette kan gjøres på flere ulike måter:

– Gjennom folkeopplysning for å få den gemene hop til å forstå viktigheten av å legge forholdene til rette for meitemarken.

– Gjennom eget praktisk arbeid legge forholdene til rette for meitemarken hjemme hos seg selv, og eller i større sammenheng. Det eller de initiativ som kandidaten har satt i verk eller planlegger å sette i verk, må i tillegg til å legge forholdene til rette for trivsel og vekst for meitemarken, også ha en samfunnsgagnlig betydning, for eksempel penere kulturlandskap, gi offentligheten tilgang på god meitemarkgjødsel.

Kort sagt, initiativet må også fremme trivselen generelt for alle arter (mikroorganismer, dyr og planter) som finnes i den umiddelbare nærhet av tiltaket. Initiativet må kunne godkjennes etter gjeldende økologisk regelverk. Initiativet må ha en varig karakter og inngå i en større helhet.

Tidligere vinnere av hedersprisen Årets Meitemark:

2016 Marie Backman Fosshagen og Eivind Bakk

2015 Øystein Haugerud og Reidun Pommeresche

2014 Liv og Dag Hauffen

2013 Olav Arnar Bø

2012 Ib Kondrup

2011 Olav Jønsi

2010 Gjermund Stormoen

2009 Bjørg Fritsvold og Rune Hatleli

2008 Karl og Petra Grude

2007 Helge Christie og Anders Vatn

2006 Grete Lene Serikstad

2005 Einar Grepperud og Emil Mohr

2004 Erna og Trygve Sund

2003 Vinjar Tufte

2002 Ella Sandnes

2001 Knut Vebjørnsen og Henrik Berg

2000 Pascale Baudonnel

1999 Thomas Cottis

1998 Christian Zurbuchen

1997 Rørosmeieriet og Nord-Østerdal Økologiske landbrukslag (NØØL)

1996 Kristian Ormset

1995 Johan Ellingsen

1994 Sissel Hansen

1993 Kåre Torvik

1992 Vidar Rune Synnevåg