Årets Meitemark 2018 – Solhatt Økologisk hagebruk!


Foto: Økologisk Norge. Jasper Kroon til venstre.

Vi gratulerer Jasper Kroon og Tom Boersma med Årets Meitemark 2018!

Jasper og Tom startet frøfirmaet Solhatt i 2011 med fokus på eldre frøsorter, både norske og utenlandske. Alle frøene er åpenpollinerte (de pollineres fritt innen en populasjon)  og er økologiske og/eller biodynamiske av høyeste kvalitet. Solhatt tar vare på genetisk mangfold og sortene de dyrker tilpasser seg lokale klimaforhold. Solhatt er tilknyttet mange av våre biodynamiske gårder, blant annet Alm Østre, Vidaråsen og Frilund Gård.

Jasper og Tom sitt engasjement bringer kunnskap, glede og frø til norske hagebrukere og proffe gartnere. De tar vare på norsk kulturarv gjennom sortene de dyrker, og plantemangfoldet de skaper tar vare på livet i jorda og meitemarken.  Frøfirmaet som startet i det små har nå tre ansatte, nettbutikk og utvider stadig sortimentet sitt med spennende sorter.

Vi heier på Solhatt!

 

Om Hedersprisen Årets Meitemark:

Årets Meitemark er en hederspris som deles ut en gang i året av Økologisk Norge. Prisen går til en person eller gruppe av personer som fremmer meitemarkens trivsel og utbredelse i Kongeriket Norge.

Dette kan gjøres på flere ulike måter:

  • Gjennom folkeopplysning for å få den gemene hop til å forstå viktigheten av å legge forholdene til rette for meitemarken.
  • Gjennom eget praktisk arbeid legge forholdene til rette for meitemarken hjemme hos seg selv, og eller i større sammenheng. Det eller de initiativ som kandidaten har satt i verk eller planlegger å sette i verk, må i tillegg til å legge forholdene til rette for trivsel og vekst for meitemarken, også ha en samfunnsgagnlig betydning, for eksempel penere kulturlandskap, gi offentligheten tilgang på god meitemarkgjødsel.

Kort sagt, initiativet må også fremme trivselen generelt for alle arter (mikroorganismer, dyr og planter) som finnes i den umiddelbare nærhet av tiltaket. Initiativet må kunne godkjennes etter gjeldende økologisk regelverk. Initiativet må ha en varig karakter og inngå i en større helhet.

Initiativ som settes i verk for å løse aktuelle problemer for deretter å avslutte kan ikke tas i betraktning selv om det/de ellers oppfyller kravene som er satt i disse statutter.

Den eller de som tildeles “Årets Meitemark” har rett til å kalle seg “Hedersmeitemark” og kan tiltales som det samme.

Logo Årets Meitemark  FOTO: Oikos
Logo Årets Meitemark FOTO: Oikos

Om Solhatt:

Solhatt økologisk hagebruk ble etablert i 2011 og har som hovedmål å øke produksjon og bruk av økologiske og biodynamiske hagebruksfrø i Norge. Solhatt startet med frøavl i 2012, og satser på eldre norske sorter som ikke har vært tilgjengelig på mange år, men også på utenlandske sorter som egner seg bra til dyrking i Norge.

I 2015 startet vi et nettverk med flere økologiske gartnere i Norge som dyrker frø til Solhatt. I 2016 ble det produsert frø av tilsammen 15 grønnsakssorter på 6 forskjellige gårder, og i 2017 satser vi på ikke mindre enn 30 sorter. Dette er unikt i norsk sammenheng!

Solhatt tilbyr et stort sortiment frø av grønnsaker, urter og blomster. Alle sortene er økologiske eller biodynamiske og GMO-frie. Vi tilbyr kun åpen pollinerte sorter, også kalt frøfaste sorter. Plantene av frøfaste sorter ligner i stor grad på foreldreplantene, i motsetning til plantene av de fleste hybridsorter. Sortene er selektert på avling, men ikke minst også på smak og motstandsdyktighet.

Vi leverer de samme gode frøene til hobby- og yrkesgartnere. Blant annet mange andelslandbruk er kunde hos oss.

Vi holder til som en selvstendig enhet på gården Alm Østre på Stange, en av norges eldste biodynamiske gårder. Her har vi både lokaler og jord til rådighet.

www.solhatt.no