Åpen økologisk gård på Sørgard´n

Tid: Lørdag 2. september kl. 11 – 15
Sted: Sørgarden Stangnes, Stangnesveien 30, Eidskog (kun 1,5 tim kjøring fra Oslo)
Kontakt: Lene Stangnes, lenstang@online.no telefon 98664029
Aktiviteter: Sørgarden Stangnes drives biodynamisk.  Det er en andelsgård med grønnsaker, dyr til produksjon av kjøtt/spekepølser, potet, egg, eng mm.

PROGRAM:

Kl. 13:  Omvisning med fokus på vekstskifte og andelsgård samt en meditativ vandring

Kl. 14:  Levende eventyrfortelling, natursti, hilse på dyra (geiter, killinger, kuer, kalver og høner)

Salg av gårdens grønnsaker, egg, potet, urter og kanskje  økokjøtt fra ung okse mm.

Det blir enkel bevertning.

Velkommen!