Åpen økologisk gård på Helgeseter

 

Velkommen til Åpen økologisk gård på Helgeseter gård 26.9!

Arrangementer er en del av Økoveka 2018 og Helgeseters eget Setersprell.

Kurt Oddekalv er blant miljøbevegelsens store frontkjempere – ikke minst når det gjelder vårt maritime kystmiljø. I foredraget kl. 16-17, «Om hvalsang og livet under overflaten» vil han med ord og bilder utvide våre perspektiver og bidra til at vi individuelt kan bli bedre i hverdagen til å ta større ansvar for miljøet.

Det vil ellers bli mulighet til å kjøpe et enkelt og varmt måltid fra høstens avling, og det blir også salg av saueskinn, epler, samt den premierte lokalosten fra Hogganvik Landsby. Det blir også anledning å komme tett innpå dyrene våre.

Tid: 16.00-19.00

Adresse: Øvre Sædalsvegen 257, 5099 Bergen