Åpen økologisk gård 2016

Bli med som arrangør av Åpen økologisk gård!

Holt gård åpen gård Foto Maiken P Sele IMG 4290Foto: Maiken P. Sele

 

Har du en økologisk eller biodynamisk gård du/dere vil vise fram på Åpen Økologisk Gård til høsten?

Vil du være med og bidra til å skape et større engasjement og spre mer kunnskap om økologisk og biodynamisk mat og landbruk?

Meld dere på nå!

Da kan du bli med på arrangementet Åpen Økologisk Gård, en unik mulighet for deg som arrangør til å dele verdifull kunnskap og erfaring med de som besøker gården din.
Åpen Økologisk Gård er et årlig arrangement i regi av Oikos – Økologisk Norge og Biologisk-dynamisk Forening.

Alle som vil arrangere Åpen Økologisk Gård kan melde seg på her: Påmelding Åpen økologisk gård 2016
Påmeldingsfrist er 1. mai.

 

Del av ØKOUKA
Åpen Økologisk Gård arrangeres hvert år på sensommeren, og i år oppfordrer vi arrangørene til å knytte sine arrangementer opp mot ØKOUKA som arrangeres rundt om i landet til høsten. På den måten kan man skape mer blest rundt arrangementene og styrke markedsføringen gjennom å bli del av ØKOUKAS program. Kanskje er det aktuelt å legge et av ØKOUKA-arrangementene til din gård?

Alle som er medlem i Oikos (bli medlem her) eller Biologisk-dynamisk forening (bli medlem her) kan arrangere Åpen Økologisk Gård, og vi ønsker deltagelse fra økologiske og biodynamiske gårder i hele landet.
For å skape større engasjement og skape gode opplevelser oppfordrer vi at gårdbrukere og andre medlemmer, for eksempel fra region-, fylkes- eller lokallag, går sammen om arrangementene.

Åpen Økologisk Andelsgård
I år vil vi også oppfordre andelsgårder spesielt til å melde seg på Åpen økologisk gård. Andelslandbruk er en viktig bidragsyter for å spre kunnskap om produksjon av økologisk mat, og gjennom Åpen økologisk gård har du mulighet til å åpne gården din for et enda større publikum, gi forbrukere mulighet til å få nærhet til og kunnskap om økologisk og biodynamisk produksjon og på den måten skape en møteplass mellom produsent og enda flere forbrukere. En andelsgård har allerede knyttet til seg andelshavere, bønder og gartnere, og har derfor mange som kan bidra med spennende kunnskap på en åpen dag. På åpen økologisk andelsgård kan man legge til rette for å øke kunnskap rundt dyrking og gårdsdrift, og arrangere kurs og foredrag, markvandring og omvisning, både for de som allerede er andelshavere, men også for andre interesserte, både forbrukere og andre bønder.

Opplevelser og kunnskapsformidling
Åpen økologisk gård er en arena for å skape entusiasme og formidle kunnskap om økologisk og biodynamisk matproduksjon og gårdsdrift gjennom sanseopplevelser. Som publikum og forbruker får man en større nærhet til hvor maten kommer fra og en forståelse for verdien av matproduksjon. Et arrangement kan inneholde fortellinger fra bonden, natursti for barn og voksne, kulturelle og faglige innslag, hypping av poteter, smakfull mat, salg av ferske råvarer og gode, lærerike opplevelser.

Bergsmyrene

Tema: Biologisk mangfold
Et felles tema for årets arrangementer er biologisk mangfold. Vi inviterer alle aktørene av Åpen økologisk gård til å formidle viktigheten av biologisk mangfold til sitt publikum. Biologisk mangfold er grunnlaget for all matproduksjon og holder for eksempel jorda fruktbar, sørger for lagring av vann og karbon, at matplanter blir bestøvet og bidrar til at planter og dyr blir robuste mot endrede klima- og miljøforhold. Økologisk og biodynamisk jordbruk skårer høyt når det gjelder å ta vare på og fremme biologisk mangfold.
Du kan fortelle om gårdens biologiske mangfold ved å vise fram pollinerende insekter, biller og meitemark i jorda, korn og grønnsaksproduksjon eller husdyrene på gården. Hvilke vekster dyrker du, hvordan fungerer et vekstskifte, hvilken rolle har innsekter for avlingen din og hvordan spiller husdyrene inn?
Mange som besøker Åpen økologisk gård har lite kunnskap om gårdsdrift fra før, men kan allikevel ha stor interesse for økologisk og biodynamisk mat. At det er et poeng å øke det biologiske mangfoldet i økologisk og biodynamisk landbruk kan derfor være ny informasjon og nyttig læring for de besøkende.

Belgvekstenes år
FNs matråd har utnevnt 2016 til belgvekstenes år og vi ønsker å vise fram belgvekstenes rolle i landbruket under Åpen økologisk gård.
Belgvekster er en viktig del av økologisk og biodynamisk jordbruk med sin unike evne til å samle nitrogen fra jorda og lufta ved hjelp av bakterieknoller på røttene, såkalt nitrogenfiksering. Ny forskning viser at belgvekster kan være bra for klimaet, og samtidig er de næringsrike frøene med på å bekjempe feilernæring hos oss mennesker.

Informasjon, materiell og forsikring
Oikos – Økologisk Norge har flere års erfaring med arrangement av Åpen Økologisk gård. Informasjon og tips og ideer til arrangementet kan du finne i Kokeboka for arrangører av Åpen økologisk gård.

Informasjon om materiell til arrangementene finner du her (dette vil bli oppdatert i løpet av våren), og bestilles ved påmelding.

Informasjon om forsikring og Mattilsynets meldeskjema ligger her.

Påmelding for å arrangere Åpen Økologisk Gård gjøres her Påmelding Åpen økologisk gård 2016 innen 1. mai.

Har du spørsmål er du velkommen til å ta kontakt:
Elin Rømo Grande (prosjektleder): elin @ oikos.no / 24 12 41 08 eller Ida Barratt-Due Solum: idabdsolum @ oikos.no

Kaarina Borud (kontaktperson i BdF): kaarina.borud @ biodynamisk.no / 975 64 746.