Annonsér i HERBA!

Her kommer muligheten: annonsér i HERBA!
Herba utkommer 3 ganger i året og har et opplag på 800 ex.

Annonseprisene er som følger:

Ett nummer
1 side kr 3 500,-
½ side kr 2 000,-
Rubrikk kr 800,- (120 x 150mm)

Alle tre nummer
1 side kr 9 500,-
½ side kr 5 000,-
Rubrikk kr 2 000,- (120 x 150mm)

Deadline for årets første HERBA er allerede 15.februar.

Ta kontakt på biodynamisk@biodynamisk.no og merk eposten «Annonse HERBA»