Alliansen ny landbrukspolitikk

– Norsk jordbruk er bruk av norsk jord. Jorda kan ikke sentraliseres. Dagens politikk løsriver matproduksjonen fra ressursgrunnlaget, og dermed blir vi stadig mer avhengige av jordbruket i andre land. Dette truer både Norge og andre land sin matforsyningssikkerhet og den økonomiske bærekraften i produksjonen av mat, og det gir økt press på egne og andre lands naturressurser, sier Øyvind Aukrust i Natur og Ungdom, som ble valgt til leder for alliansen.

Les også: Vil fjerne produksjonskravet og opne for støtte til beitepussing i Landbruksmeldinga

 

Initiativtakerne varsler at de vil arbeide sammen for en bredere landbruksdebatt, med mål om å bidra til en ny landbrukspolitikk som muliggjør et spredt landbruk i Norge, basert på miljøvennlig og lønnsom bruk av norske ressurser.

Organisasjonene i alliansen mener utviklingen i Norge gjør at norsklandbrukspolitikk blir stadig vanskeligere å forsvare.

– At importen av fôr øker dramatisk, mens egne arealer bygges ned, undergraver landbrukets legitimitet. Folk støtter overføringer og tollvern fordi det skal gi matproduksjon i Norge, basert på norske ressurser, er miljøvennlig, solidarisk og trygt, og fordi det er god distrikts- og ressursforvaltningspolitikk. Dagens landbrukspolitikk gjør at landbruket gir jobb til færre og færre, med lav lønn, og bruker stadig mer importert fôr, sier Aukrust.

Les også: Hoff: – Landbruksmeldinga er den beste landbruket kan få

 

Han viser til at det i dag produseres det mer mat i verden enn noen gang og sier at sult derfor først og fremst er et spørsmål om fordeling.

Alliansen påpeker også at befolkningen i verden øker og folk spiser mer ressurskrevende mat, samtidig som klimaendringer fører til at den globale produksjonspotensialet svekkes. Derfor mener alliansen at Norge må øke sin matproduksjon basert på norske jordbruksarealer, for å bidra til å sikre global matforsyning.

Les også: Ny rapport: Dyrt norsk kraftfôr og færre gardsbruk

 

Aukrust er dessuten kritisk til den økende bruken av kraftfôr og sier at alliansen ikke vil godta argumentet om at situasjonen i landbruket er uunngåelig, på grunn av politiske og økonomiske realiteter.

– Landbruket styres ikke av økonomiske «naturlover». Kraftfôrprisen bestemmes politisk. Når denne er bestemt til å være lav blir det ofte billigere å bruke importert fôr, enn å bruke norsk gras. Handlingsrommet i å endre tollregime og dermed inntektsgrunnlaget i produksjonen, er stort, sier Øyvind Aukrust

Han understreker at det ikke er noe mål i seg selv at gårder skal være minst mulig, og at de hilser teknologisk utvikling velkommen.

– Ofte konstrueres det en kunstig konflikt mellom storskala og småskala landbruk. Det vesentlige er jo ikke størrelsen på gårdene i seg selv, men at den er tilpassa det lokale ressursgrunnlaget. Noen steder passer det å drive smått. Andre steder, med store sammenhengende jordarealer, ligger det til rette for å drive i større skala. Det finnes både stordriftsfordeler og stordriftsulemper når jordbruksarealer skal anvendes på best mulig måte. Dette må landbrukspolitikken ta innover seg. Vi er selvsagt for effektivisering og mekanisering, sier Aukrust.

For mer informasjon om Alliansen ny landbrukspolitikk, gå inn på www.landbruksalliansen.no

Saken er klippet fra www.nationen.no
 

Les også mer om saken i Kulturverk, – magasin for kultur og natur