En økologisk framtid?

 

 

 

 

 

Partiene stiller med sentrale politikere

De vil fortelle hvordan de ser på miljøutfordringene i landbruket, hva deres partier har gjort for økologisk jordbruk og forbruk så langt, og hva de vil gjøre i neste stortingsperiode. Det blir god tid til debatt, før politikerne til slutt forteller oss hvorfor vi som økologisk bevisste velgere bør stemme på nettopp deres parti.

 

Følg debatten fra din egen PC:
Web-TV (direktesendt), klikk her
Twitter (direkte): @okologisk, @biodynamiskno, hashtag #økodebatt


Disse stiller til debatt:

 

ARBEIDERPARTIET: Terje Lien-Aasland
Leder av Stortingets næringskomité og 1. kandidat til stortingsvalget fra Telemark AP.

HØYRE: Svein Flåtten
Stortingsrepresentant, næringspolitisk talsmann, 1. kandidat til stortingsvalget fra Vestfold Høyre.

SENTERPARTIET: Erlend Grimstad
Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, 1. kandidat til stortingsvalget fra Akershus SP.

KRISTELIG FOLKEPARTI: Rigmor Andersen Eide
Stortingsrepresentant, 1. kandidat til stortingsvalget fra Møre- og Romsdal KrF.

SOSIALISTISK VENSTREPARTI: Aksel Hagen
Stortingsrepresentant, 1. kandidat til stortingsvalget fra Oppland SV.

VENSTRE: Ola Elvestuen
Nestleder i Venstre og byråd for miljø- og samferdsel i Oslo, 2. kandidat til stortingsvalget fra Oslo Venstre.

MILJØPARTIET DE GRØNNE: Rasmus Hansson
Biolog, 1. kandidat til stortingsvalget fra Oslo MDG.

RØDT: Elin Volder Rutle
Landbruksøkolog og miljøpolitisk talskvinne for Rødt, 5. kandidat til stortingsvalget fra Oslo Rødt.

 

Fremskrittspartiet vil delta, men vil oppnevne sin deltaker til panelet senere.

 

Ordstyrer for kvelden er Regine Andersen, daglig leder, Oikos – Økologisk Norge.

 

Bred plattform av arrangører

Paneldebatten arrangeres av Oikos – Økologisk Norge i samarbeid med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bygdekvinnelag, Biologisk-dynamisk Forening, Debio, Norges Birøkterlag, Mat og jord der du bor (Majobo), Norges Naturvernforbund, Natur og Ungdom, Sabima, Utviklingsfondet, Framtiden i våre hender, Dialogos medie- og ressurssenter og Cultura Bank. Dette gir arrangementet en bred plattform.

 

En viktig debatt

Debatten er viktig for framtidens politikk på det økologiske området, både fordi det kan få betydning for økologisk bevisste velgeres partivalg og fordi det vil gi viktige innspill til politikerne som skal stake ut kursen etter valget.

 

Møt opp og bli med!   Se Facebook event

 

Når og hvor?

Mandag 26. august kl. 19.00 – 21.30

Litteraturhuset i Oslo, Wergelandssalen.

Wergelandsveien 29, 0167 Oslo

 

Gratis entré!

 

Velkommen!