Solli Gård

 

I 2004 kjøpte søskenparet Dan og Silje Hjorteseth Solli gård. Silje er utdannet jordmor, Dan har landbruksutdannelse fra Aurland, samt erfaring fra biodynamisk landbruk gjennom praktikantarbeid på Vidaråsen og Solli gård.

 

Solli Gård ble drevet biodynamisk også av tidligere eier og har hatt Demeter-godkjenning i ca 30 år. Solli gård ligger i e

t kupert landskap i indre Vestfold. Gården er omgitt av skog, elvedaler og jorder. I alt har gården 28 jorder på til sammen 450 mål, derav tilhører 100 mål nabogården. I tillegg har den 800 mål skog. Deler av skogen ble i gamledager dyrket og er i dag kulturlandskap.

På gården bor Dan og Silje med sine familier og barn.
Det finnes 10-15 sauer, 20-25 høner, 20-25 melkekyr (Jarlsbergfe) og noen Aberdeen angus-kyr, som brukes til avl.
Dan og Silje har utviklet en liten pølsefabrikk på gården, her produseres pølser, pålegg m.m. Inni mellom får de hjelp fra naboen, en tysk pølsemaker.
Det finnes også et lite sagbruk på gården. Dan påtar seg treskjæringsoppdrag og selger planker og sløydmateriale. I tillegg selges det store mengder ved.
Det finnes en stor kjøkkenhage på ca 1 mål og 6 mål med frukttrær som ble plantet for 3 år siden og ikke gir store mengder frukt enda. Planen er etter hvert å presse saft og selge den.

Solli gård tar i året imot rundt 1500 skoleelever, både fra offentlige skoler og Steinerskoler. Elevene får en innføring i hva som skjer på gården og lærer å melke.

For direkte kjøp fra gården ring Dan Hjorteseth: 992 97 414