Herba

Biologisk-dynamisk Forening utgir tidsskriftet «Herba» som dekker forskjellige temaer innenfor jordbruk, ernæring, kultur og natur.

Kulturtidsskriftet «Herba» henvender seg til mennesker med interesse for:

  • et landbruk som kultiverer naturgrunnlaget uten å forbruke og ødelegge det,
  • et kosthold som er sunt og godt, og som ernærer hele mennesket,
  • aktuelle temaer innen naturvitenskap og miljøvern.

Tidsskriftet publiserer artikler, forskningsbidrag, rapporter, vitenskapelige nyheter og innlegg, bokanmeldelser og andre faglige ytringer innenfor naturvitenskap, miljø, landbruk og kultur.

Herba belyser aktuelle faglige, filosofiske og kulturelle spørsmål i tiden, og å gi kunnskap til ettertanke og inspirasjon til praktisk handling.

Tidsskriftet utkommer 2 ganger i året, og er nå i sin 57.årgang (2023).