Vidaråsen Landsby

 

På Vidaråsen, som ligger i Andebu i Vestfold, bor ca. 140 mennesker i alle aldersgrupper i et integrert mini-samfunn hvor alle bidrar etter evner. Omkring 50 av de som lever på Vidaråsen er voksne med så kalte spesielle omsorgsbehov. Det drives blant annet, gård, gartneri, urte-produksjon, meieri, toveverksted, snekkerverksted, veveri, bakeri og sykkelverksted. Matproduksjon er basert på biodynamisk prinsipper og står sentralt i livet.

Landsbyen er vevd sterkt sammen med landbruksorganismen så jorder og planter blir sett, opplevd og berørt av et stort antall mennesker gjennom årets forvandlinger. Dermed tilføres et mangfold av følelser, glede og begeistring til stadighet og folket berikes av nærheten mellom jord, vekster, dyr og kjøkken.Området som eies av landsbyen er på 250 hektar med dyrket jord på ca. 40 hektar.
Det pleies et rikt kulturliv med egen sal til teater, konserter, seminarer og møter. I tillegg finnes en kapell, pleiehjem, gjestehus med 20 sengeplasser og butikk med økologiske produkter av alle slag.

Adressse:
Vidaråsen Landsby
Landsbyveien 34
3158 ANDEBU

Kontaktinfo: http://vidarasen.camphill.no/kontakt/       

Følg Vidaråsen på Facebook

Gårdsbutikk:
Butikken er åpen mandag til fredag 9.00 til 11.30 og 12.15 til 15.30
Det selges matvarer og dagligvarer med hovedvekt på økologiske eller naturlige produkter. Det selges også håndverksprodukter fra verkstedene, bøker og gaveartikler.