Vallersund Landsby

Vallersund Gård var en gang et livlig handelssted som i dag er en fredet liten Camphill-landsby, ytterst på Trøndelagskysten. Landsbyen gir heldøgnsomsorg til forskjellige mennesker med spesielle behov (utviklingshemmede og noen tidligere rusavhengige). Her holder også Framskolen til, et folkehøyskolelignende tilbud for unge utviklingshemmede. I tillegg er det biodynamisk jordbruk og gartneri, vernede verksteder og undervisning.

Jordbruket på Vallersund drives i dag av Knut Jermstad. Knut vokste opp på en gård ikke langt fra Vallersund. Han gikk på Mære Landbruksskole for deretter å ta kurs i biodynamisk landbruk.

Gården dyrker ca 200 dekar, derav er 40 leid. I tillegg kommer 400 dekar utmark og en leid øy på 100 dekar der sauene går.
På gården finnes det 7 ammekyr, noen kalver, 30 villsau, høner og om sommeren griser.
Gården har mye frukt og grønnsaker derav mesteparten er til eget bruk eller selges fra gårdsbutikken. Det dyrkes korn som males til kraftor på gården. Kjøttet levers til Nortura.

Kontaktinformasjon:
Knut Jermstad: 72 52 10 96

vallersund gård
vallersund gård

 

 

 

 

 

 

 

 

205x119xdebio-og-demeter-lys-bakgr.jpg.pagespeed.ic.cIySHlx8pP