Solhagen

Solhagen er et lite småbruk i Ådalsbruk i Løten kommune, midt i Hedmarken og der hvor de store skogsområdene begynner som strekker seg østover helt til Sibir. Stedet ble kjøpt i 2014 og omleggingen til biodynamisk drift startet umiddelbart.

Sentralt på Solhagen står biene. Biene besøker naturlige blomstervekstene fra bigårdplassene sine rundt omkring og til lyngtrekk blir de flyttet til Rendalen nord i fylket. Det blir utviklet en demonstrasjonshage med flere ulike bikubetyper hvor biene kan utvikle sin naturlige adferd.

Selve birøkten har vært Demeter-sertifisert siden 2010. I tillegg til alle krav som stilles i økologisk drift, innebærer dette at biene kan utvikle sin naturlige adferd. De får mulighet til å bygge sine egne vokstavler etter eget skjønn, de får lov å formere seg gjennom naturlig sverming og som vinterfôr får biene en blanding av økologisk sukker, egen honning, kamillete og litt salt. Bikubene er ikke av plast (jackopor), men av naturlig materiale.

I tillegg finnes det en beskjeden grønnsaksproduksjon og frøproduksjon for firmaet Solhatt, høner og sauer.

På Solhagen kan du få kjøpt honning og bivokslys.

 

Kontaktinformasjon:                                  

Loes van Alphen, tlf 91 11 55 19

Eric Brinkhof, tlf 48 33 22 58

Epost: kontakt@solhagensbier.no

Nettside: https://solhagensbier.no/

Facebook: solhagensbier