Ommang Søndre

 

Ommang Søndre er en biologisk-dynamisk gård som ligger i Løten på Hedmarken, som eies av Bente Pünther og Gertjan de Snaijer. Gården har eng- og kornproduksjon, noe grønnsaker, potet og husdyrhold med 14 melkekuer, 29 melkegeit, kje, høner og noen ender. Dyra beiter 5 måneder på eng, i hamning og på setervoller 700 m.o.h. oppe i Løten allmenning. Drevet gårdsareal er i alt ca. 450 da.

All geitemelk og en del av kumelken foredles til kvit og brun ost. Ostene ystes tidlig om morgenen i det gamle bryggerhuset på tunet tre dager i uken. Melken pasteuriseres ikke og ysting og koking av brunost skjer med vedfyring. Dette gir ost med mye smak.

En del av korndyrkingen er korn til matmel: hvete, rug spelt, emmer og bygg. Slakt og foredling av kjøtt foregår ved Brovoll i Stange og de selger kjekjøtt, kalvekjøtt og spekemat av geit. I tillegg selges kje- og geitskinn. På Ommang står det bikuber som gir verdifull honning.

 

Andelslandbruk
Ommang Søndre arbeider med å utvikle gården til andelslandbruk og de ønsker flere andelseiere. Det blir mer og mer viktig å oppleve naturen og å bruke sansene på ny. Vi kan alle delta i en forvaltning gjennom å oppleve hva som er det beste for jorda, levende vesener, planter, dyr og landskap. Vi er en del av denne helheten. Som andelshaver kjøper du en andel av det de dyrker og foredler på Ommang. Du velger selv de varene du vil ha, og er velkommen til å bidra på gården med arbeidskraft. På Ommang Søndre inviterer man til dugnader på forskjellig vis. De som vil, er velkomne. Grønnsakene er glade for flere fingre. Velkommen som andelshaver!

 

Her er eksempler på hva andelene kan inneholde:


1. En liten andel, kr 2500

4 kg honning
4 kg ost
3 kg kjøtt
10 kg mel, korn
egg


2. En stor andel, kr 4000

5 kg honning
7 kg ost
8 kg kjøtt
15 kg mel, korn
egg


3. Grønnsaker og potet, kr 1500

Varehenting: I Oslo kan du hente varene dine når Ommang Søndre står på Bondens Marked. De sender en kalender om dette til alle andelshaverne. Hvis du henter varene dine på Ommang, kan du ringe på forhånd.

Kontaktinformasjon:
Gårdbrukere er Bente Pünter og Gertjan de Snaijer.

Adresse: Ommang Søndre, Løkjavegen 71, 2345 Ådalsbruk.
E-post: ommang.sondre@online.no
Tlf: 62 59 27 94

For mer informasjon om Ommang Søndre og hvordan bli andelseier, gå inn på www.ommang-sondre.origo.no

205x119xdebio-og-demeter-lys-bakgr.jpg.pagespeed.ic.cIySHlx8pP