Fokhol Gård

Fokhol Gård ligger i Stange Vestbygd, 11 km sør for Hamar, i et fruktbart åkerbruksdistrikt på solsiden av Mjøsa. Med 1125 da dyrket jord (950 da eget og resten leid), et stort gårdstun og en betydelig bygningsmasse, er Fokhol Gård blant de største biodynamisk drevne gårdene i landet.

Fokhol Gård eies av Stiftelsen Fokhol Gård, som er en ideell og allmennyttig stiftelse. Fokhol ble overtatt fra Stange kommune i 1990 etter nesten 100 års kommunal eie. Alle verdier som opparbeides tilfaller den allmennyttige stiftelsen til fremme av det ideelle formålet:

1) biodynamisk drift

2) pedagogisk virksomhet

3) forskning- og utviklingsarbeid innenfor rammene av biodynamisk /økologisk jordbruk.

Et forpakterlag leier gården og står for daglig virksomhet sammen med medarbeidere og praktikanter.

Drifta er allsidig med melk- og kjøttproduksjon (34 kuer og ungdyr), korn til mat, gras- og beitevekster, grønnsaker og poteter. Den traktorbaserte drifta suppleres av 10 arbeidshester som brukes til egnede oppgaver i driftsopplegget.

Det drives utleie av lokaler til kurs- og møtevirksomhet i Gjestehuset. Vår meny har DEBIOs Gullmerke.

Poteter og grønnsaker sorteres og pakkes på gården. De selges til ulike bedrifter, kooperativer, restauranter og i egen gårdsbutikk.  Melken selges gjennom meierisamvirket TINE som økomelk. Dyra slaktes,

foredles og selges av T. Brovold Kjøttforretning i Stange og gjennom Nortura. Matkorn omsettes gjennom Hurum Mølle og Stangeland Mølle.

Kontaktinformasjon                               

Fokhol Gård
Fokholgutua 216, 2335 Stange
Telefon: 0047 62 57 19 79 / 48 100 720 / 90 227 082
E-post: fokhol@fokhol.no

@fokholgaard

www.fokhol.no