Almgården (Solborg Camphill)

Camphill Solborg startet landsbyvirksomhet i 1977, og i 1978 begynte vi med gartnerivirksomhet drevet etter biodynamiske prinsipper.

Alm Gården har vært drevet biodynamisk fra oppstart i 1982.

Drift:

Landbruksdriften på Camphill Solborg er både Debio og Demeter godkjent.

Gården har 600 daa til skogbruk og et dyrket areal på 170 daa. Derav blir rundt 8 daa brukt til grønnsaksdyrking ute, og gartneriet har også flere drivhus.

I urtehagen dyrkes det mange forskjellige urter og vekster, og vi høster urter og andre nyttevekster etter hvert som de kommer fram. Vi plukker også blomster og andre vekster ute i den frie naturen rundt Solborg.

8 melkekyr og 50 høner forsyner landsbyen med melk og egg. Vi har omtrent 20 vinterfôra sauer. En del ull fra sauene går til  vevstua.

Opp gjennom årene har Almgården på Camphill Solborg blitt drevet av mange forskjellige bønder, som alle har satt preg på gården med sine ulike arbeidsmåter.

Almgården er en viktig del av landsbyen, og drives av to bønder sammen med et team bestående av landsbyboere, praktikanter og medarbeidere som all bidrar med det de kan.

Sosialterapi platform:

Gården vår er en sosial terapeutisk plattform som i tillegg til å være en viktig arbeidsplass for mennesker med spesielle behov, også tilbyr en praksisarena for barn/elever fra Steiner barnehager og skoler, og for voksne studenter fra Rudolf Steiner Høgskolen i Oslo.

 

Bærekraft, Produkter og salg:

Camphill Solborg ønsker i størst mulig grad å være selvforsynt med råvarer.

Derfor brukes de fleste av våre produkter fra gartneriet, urtehagen og gården først og fremst i landsbyen.

Når vi har produkter vi ikke trenger selv, selger vi dem gjennom ulike markeder og arrangementer som for eksempel;

  • Åpen gård, arrangement på Solborg
  • Oslo marked,arrangement i Steineruka
  • Høst marked,arrangement på Ringerike Steinerskole
  • Rekoringen, utsalg på ulike arenaer i Ringerike/Hadeland
  • Ringerikesdagene, arrangement i regi av Ringerike kommune
  • Vi selger også løpende noen produkter til naboer og bekjente i lokal miljøet
  • Gården leverer også melk til Tine meierier

 

Kontaktinformasjon:

Solborg kontor, tel: 32 13 24 80
mandag-torsdag 10:30-13:30

E-post: solborg@camphill.no
Nettside: https://solborg.camphill.no/

205x119xdebio-og-demeter-lys-bakgr.jpg.pagespeed.ic.cIySHlx8pP