Velkommen til Nordisk Biodynamisk Forum

Vitalitet fra jord til mage

Nytt innføringskurs i biodynamisk jordbruk!

Årsmøte 2023, man. 17. april – på Zoom

Landbruk-Norge støtter Biodynamisk Forening