Velkommen til en dialogdag «Biodynamisk Forening 100 år fremover, et første skritt»

Hjertelig velkommen til en foreningsdag med tema:

 

Biodynamisk Forening 100 år framover, et første skritt

 

Vi inviterer alle medlemmer til en dialogdag om foreningens fremtid

 

Lørdag 10. februar kl 9.00 – 17.00 på Fokhol Gård i Stange

 

Program:

8.45    Live streaming av et foredrag på Landbruksstevne i Dornach: «The agricultural individuality»
ved Ueli Hurter (på engelsk)
10.00 kaffe/te
10.30 velkomstord og innledning om temaet i dag v/styreleder Nat Mead
10.45 gruppearbeid:

Vi finner svar på seks spørsmål:
1. I Biodynamisk forening sin strategiplan har vi flere utpekte målområder.:
o Samarbeid med gårdene
o Bærekraftig økonomi
o Formidling og kommunikasjon
o Forskning
o Veiledning og utvikling
o Demetermerket
o Ny generasjon inn i landbruket
o Dialog med forbrukeren
Foreningens svake økonomi gjør at vi må prioritere arbeidet. Hvilke tre områder mener du
foreningen bør sette søkelys på de neste fem årene? Hva mener du er viktigst?
Les mer i strategiplanen på våre nettsider.
2. Biodynamisk forening er i en vanskelig, økonomisk situasjon. Har du forslag til hvordan vi kan
styrke økonomien? Øke medlemskontingenten? Andre forslag?
3. Har du forslag til forandringer i foreningens arbeid?
4. Er det områder hvor foreningen burde bli mer synlig eller engasjert?
5. Vi søker flere som kan tenke seg å bidra i foreningen. Er du interessert i å bidra med dine
ressurser/evner/kunnskap? Hva kan du bidra med?
6. Den vanskelige situasjonen til foreningen gjør at et alternativ kan være å oppløse foreningen.
Hva mener du om det forslaget? Hvordan ser du at biodynamisk landbruk i Norge kunne
utvikle seg om dette alternativ blir valgt?

12.30 lunsj
13.30 plenumsamtale
15.30 live streaming av et foredrag på landbruksstevne i Dornach: «The biodynamic impulse as hope
for the future v/Eduardo Rincon (på engelsk)
17.00 avslutning

Påmelding innen mandag 5. februar ved å sende en epost til: biodynamisk@biodynamisk.no