Årsmøte 2024, lør. 27. april på Bekkestua i Bærum

Årsmøteinnkallingen er tidligere sendt ut i Herba. Her kommer årsmøtepapirene.

Lørdag 27. april 2023, kl 10.30 – 16.00 i Bekkestua bibliotek.

På grunn av servering ønsker vi påmelding innen fredag 19. april til biodynamisk@biodynamisk.no.

-Klikk på tekstene under for å lese dokumentene-

1. Innkalling til årsmøte 2024

2. Årsmelding 2023

3. Årsregnskap 2023 og budsjett 2024

4. Balanse 2023

5. Revisjonsberetningen

6. Handlingsplan 2024

7. Forslag til vedtektsendring

Velkommen!