Årsmøte 2023, man. 17. april – på Zoom

Årsmøteinnkallingen er tidligere sendt ut i Herba. Her kommer årsmøtepapirene.
Mandag 17. april 2023, kl 18.30 – 20.00 på Zoom.

PÅMELDING INNEN fredag 14. april til biodynamisk@biodynamisk.no.
Lenken til zoom-møte blir sendt de påmeldte på formiddagen den 17. april.

innkalling til årsmøte 2023

årsmelding 2022-red.

Resultat 2022 budsjett 2023 BDF

Balanse 2022 BDF

Handlingsplan BDF 2023