Strategi- og handlingsplan 2021-2024

Les hele her: Strategi- og handlingsplan 2021-2024Strategiplan trykk

 

Strategi- og handlingsplan 2021-2024 har til hensikt:

Å bidra til en felles bevissthet, et personlig eierskap og ansvar for de oppgavene foreningen vedtar å arbeide med.

Å skape en felles forståelse av oppgavenes innhold, sammenheng og krav til gjennomføring, og legge grunnlaget for prioriteringer innenfor de rammer foreningen har til rådighet.

Å gi foreningen en tydelig profil både innad og utad, og danne grunnlag for arbeidet med å finansiere virksomheten.