Herba

Som medlem i Biologisk-dynamisk Forening får du bladet Herba tilsendt to gongar i året.

Herba 1-2023 kom ut i begynnelsen av april .