Bjørklund

Bjørklund er et lite småbruk drevet av Tor og Sissel Grepperud.

Gården har vært drevet biodynamisk siden de flyttet dit i 1976, og Demeter-godkjent fra begynnelsen av 1980-tallet. De har lang erfaring innen biodynamisk jordbruk.

Bjørklund ligger i Renndalen i Balestrand, og er nå et lite «pensjonistbruk». Naturen er tøff og de har vært utsatt for jordras som har vært streng med avlingene de siste årene.

Av dyr har de rundt 25 vinterfórede sauer som går rundt på gården, disse er til salgs. Grønnsaker dyrker de til eget bruk.

 

Kontaktinformasjon:

Tor Grepperud, tlf: 915 59 989