Øverland Andelslandbruk

Nytt liv til landbruket – lokal økologisk mat i fellesskap

Øverland Andelslandbruk holder til på Øverland gård i Bærum.

Gården eies av Norges Vel som tok andelslandbruk-tankegangen til Norge.

Det var da naturlig å starte opp det første andelslandbruket på gården i 2006.

Arealene vi leier ble lagt om til økologisk med en gang og i 2015 begynte omleggingen til biodynamisk drift.

Siden vi ikke har noen husdyr utenom noen bier og høner, samarbeider vi med økologisk sauebonde Johan Persbråten på Skui. Vi får sauetalle av han og han lar sauer beite på Øverland. Vi planlegger å få husdyr i de kommende årene.

  

Vi disponerer nå et areal på ca. 50 daa, men dyrker grønnsaker på ca. 20 av dem.

Vi har mellom 30 og 40 sorter grønnsaker til ca. 400 andelshavere som høster på gården.

Kontakt:

Adresse: Gamle Ringeriks vei 123, 1356 Bekkestua

Hjemmeside: http://overlandel.no/

Epost: post@overlandel.no