Jøssåsen gård

Jøssåsen Landsby er et bo- og arbeidsfelleskap med mennesker med spesielle behov. Vi holder til i Malvik kommune, ikke langt fra Trondheim og er en del av Camphill Landsbystiftelse i Norge.

 

 Sankthans Gyda og kvigen

Gården har ca 160 da. med dyrka mark og ligger 300m over havet, 17 km opp fra Hommelvik. Klimamessig ligger vi 2-3 uker etter i vekstsesongen enn nede ved fjorden.

Vekstsesongen varer fra siste halvdel i mai til slutten av september, men det er mange variasjoner. Dyrene kan vanligvis slippes på beite i første uke av juni, men må om høsten ofte tas inn ved slutten av september, noen ganger litt senere. Klimaet bestemmer egentlig hva som kan dyrkes, og grønnsaker, som vi dyrker i små skala, er vanskelig å få til på denne beliggenhet.

Noen høner og ender har vi også, men mer på hobby-basis.

KuerMotlys

Så er det biene: Vi har mellom 12 og 16 kuber. For landskapet er biene viktig fordi de er de viktigste insekter for bestøvningen. Når biene bestemmer seg for å trekke på en plante så er den trofast mot den helt til de bestemmer seg for en annen.

Fjøsjengen melker Jøssåsen

 

Gården drives biodynamisk, som er den eldste økologiske landbruksmetode i Norge. Vi går ut fra at det i naturen finnes livgivende og formende krefter som virker inn i alle prosesser i jorden, plantene, dyrene og til sist også i menneskene. Disse livs- og formkrefter styrkes og styres med hjelp av de naturlige biologisk-dynamiske preparater, som delvis brukes i komposten og ellers brukes som sprøytepreparater på jorden og plantene.

Komposten er ett utmerket jordforbedringsmiddel. Den er ikke direkte “mat” til plantene, men bygger opp det stabile leire-humus-komplekset slik at plantene selv finner det de trenger for veksten, uten fare for utvasking eller overdoser. (Ved bruk av kunstgjødsel er plantene tvunget å ta opp næringen p.g.a. osmotisk trykk.) Sprøytepreparatene, (som består av spesielt preparert kugjødsel eller kisel) blir rørt ut i tretønner og brukt til å øke vitaliteten og kvaliteten til plantene.

SauLam

Kontaktinfo:

Eric de Haan

Tel: 99713812 / 73970520

Email: eric@jossasen.no