Frilund gård

Frilund Gård er en av de eldste biologisk-dynamiske gårder i Norge. Gården ble lagt om på begynnelsen av 50-tallet av daværende eier, Einar Grepperud. Han var også en av initiativtagerene til f. eks. assosiasjonen Helios, og senere Debio.

Gården ble åpnet for praktikanter på slutten av 60-tallet, på en tid hvor det f. eks. enda ikke fantes en økologisk jordbruksutdannelse. Samtidig var det nettopp på denne tiden en ny og sterk interesse for og engagement i bl. a. miljøvern og økologi. Dette resulterete i at mange unge mennesker fant veien til biologisk-dynamiske gårder, både for å lære praktisk biologisk-dynamisk jordbruk å kjenne, med alt hva det innebar , og også for å ta et direkte ansvar for jord og natur. Og med dette som utgangspunkt er det gjennom årenes løp  mange mennesker som har gitt  sitt bidrag til godt stell og god omsorg for både dyr og planter, gjennom sin deltagelse i driften av Frilund Gård.

Idag blir gården drevet delvis som en familiegård, og delvis som et samarbeidsprosjekt. Betydningen av artsmangfold, allsidighet og trivsel er høyt prioritert, og gårdsdriften er i stadig utvikling. Det er i dag melkeproduksjonen som omfatter 6 kuer, en hønseflokk og bier. Det ble etablert et andelslandbruk i 2018 der det dyrkes mellom 40 – 60 typer biodynamiske grønnsaker.

Se også https://frilundonline.wordpress.com   og   https://www.andelslandbruk.no/kart/frilund-gard